Blog projektanta 

  • Oktawia Wasielewska

Miejski klimat w Hiszpanii Północnej

Elementy architektury krajobrazu i miast wpisane w przestrzeń... Architektura koegzystująca z majestatyczną roślinnością. A taka potrzeba w kraju z taką ilością palącego słońca. Przyjemne poszukiwanie ochłody w cieniu drzew.

Roślinność wertykalna i w donicach tam, gdzie zadomowił się kamień i beton na dobre...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------